• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Báo cáo kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa