• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Vắc xin phòng Covid-19 - Tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19, trọng tâm là tiêm mũi 3, 4 cho các đối tượng chỉ định và mũi thứ 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo đến ngày 30-9-2022 cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Kế hoạch số 8241/KH-UBND ngày 31-8-2022 của UBND tỉnh. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kịp thời trao đổi với Sở Y tế để thống nhất xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo các nội dung trọng tâm tại Công văn số 1734-CV/TU ngày 7-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư; công khai các điểm tiêm chủng để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của Covid-19; thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động xây dựng phương án, kịch bản cụ thể đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra; kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh các phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong chỉ đạo, định hướng và quản lý thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; cập nhật, thông tin kịp thời các thông tin, bằng chứng khoa học về hiệu quả, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là đối với trẻ từ 5 đến 12 tuổi, các đối tượng có nguy cơ cao; bảo đảm đủ vắc xin, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn tỉnh tổ chức nhắn tin tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, nhất là Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa tăng cường tin, bài tuyên truyền; đa dạng các hình thức đăng, phát tin, bài để người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin; tuyệt đối không đưa những tin, bài thiếu căn cứ, suy diễn, gây tâm lý hoang mang trong các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên theo dõi, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, cá nhân, tổ chức đăng, phát thông tin xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về tiêm vắc xin Covid-19 và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, tổ chức nói chuyện, tư vấn cho phụ huynh, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận; vận động phụ huynh, học sinh ở các lứa tuổi đi tiêm vắc xin đầy đủ, kịp thời; đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh trong trường học để triển khai công tác dạy và học an toàn, đúng kế hoạch.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, kịp thời, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em vì lợi ích của bản thân, cộng đồng; triển khai các đội hình tình nguyện tuyên truyền và hỗ trợ việc tiêm vắc xin cho người dân.

* Tính đến 17 giờ ngày 12-9-2022, toàn tỉnh đã triển khai tiêm 3.368.829 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó: Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 974.918 chiếm 104,55%, mũi 2: 975.250 chiếm 104,58%, mũi 3: 862.656 chiếm 92,51% (Mũi nhắc lại 1: 529.207 chiếm 56,75% và mũi bổ sung: 333.449 chiếm 35,76%) và mũi 4: 170.814 chiếm 84,24% (dân số mũi 4 đăng ký tại tiêm chủng quốc gia: 202.769 đối tượng). Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi: Mũi 1: 122.994 chiếm 105,44%, mũi 2: 118.593 chiếm 101,67% và mũi 3: 57.491 chiếm 49,3%. Đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 116.549 chiếm 92,36%, mũi 2: 57.413 chiếm 45,50%. Tỷ lệ tiêm vắc xin/tổng số vắc xin thực nhận là 99,07% (3.368.819/3.400.309 liều).

THANH HIỀN

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa