• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các đơn vị, địa phương năm 2022

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2022.

Cụ thể, đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giao chỉ tiêu tối thiểu 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố. Riêng các Sở: Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế giao chỉ tiêu tối thiểu 45%.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang: Giao tối thiểu 40% hồ sơ. Các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, TP. Cam Ranh, Nha Trang: 30%; riêng các xã, thị trấn thuộc 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh tối thiểu 25% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai theo phạm vi thẩm quyền; tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Xem văn bản tại đây.

Phú Quốc

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa