• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Thí điểm xây dựng khu dân cư điện tử tại 5 tổ dân phố thuộc thành phố Nha Trang

Ban Điều hành Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử (Đề án) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án năm 2022.

Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai thí điểm mô hình khu dân cư điện tử tại 5 tổ dân phố của TP. Nha Trang, gồm: Tổ dân phố số 18 thuộc địa bàn quản lý của UBND phường Lộc Thọ; Tổ dân phố 1 Nguyễn Thiện Thuật (Bắc) thuộc địa bàn quản lý của UBND phường Tân Lập; Tổ dân phố 4 Độc Lập (UBND phường Phương Sài); Thôn Vĩnh Điềm Trung (UBND xã Vĩnh Hiệp); Thôn Trung (UBND xã Vĩnh Phương).

Minh họa mô hình khu dân cư điện tử. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

UBND TP. Nha Trang có trách nhiệm chỉ đạo UBND phường Lộc Thọ, Tân Lập, Phương Sài, UBND xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương tổ chức điểm cung cấp, hỗ trợ dịch vụ trực tuyến tại các xã, phường triển khai thí điểm; thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai các nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân.

Sau thời gian triển khai thí điểm tại TP. Nha Trang, dự kiến trong quý II-2023 sẽ mở rộng quy mô, phạm vi triển khai thí điểm tại huyện Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh.

Đến năm 2024, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết, đánh giá thí điểm để rút kinh nghiệm hoàn thiện mô hình, xác định phương hướng triển khai giai đoạn tiếp theo.

THANH HIỀN

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa