• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

6 tháng năm 2022, triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số

Đây là kết quả được đánh giá tại hội nghị sơ kết hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, diễn ra ngày 8-7.

6 tháng năm 2022 triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số

Các đơn vị giới thiệu về nền tảng, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại Hội nghị chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Lê Xưa.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phục vụ công tác chuyển đổi số như: Hướng dẫn triển khai lập Đề án Xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại TP Nha Trang; triển khai Kế hoạch số 12216/KH-UBND ngày 1-12-2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công hội nghị chuyển đổi số tỉnh, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần FPT, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; chiêu sinh các lớp kỹ năng về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số… Ngoài ra, đơn vị luôn quan tâm thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; giới thiệu chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần Misa về nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu triển khai hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; tổ chức thẩm định các dự án, nhiệm vụ phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực; phối hợp với đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong năm 2023 với các chính sách cụ thể về giải pháp và nguồn lực triển khai; triển khai kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa…

BẢO ANH

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa