• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phát hành lịch blốc 2022, về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa