• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ VIỆC TIẾP CÔNG DÂN

I. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

1. Tiếp công dân thường xuyên

Trong các ngày làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. Tiếp công dân định kỳ

Vào ngày 15 hàng tháng, Giám đốc sở tiếp công dân định kỳ trong giờ hành chính (nếu trùng ngày nghỉ theo chế độ thì lịch tiếp công dân được lùi vào ngày hôm sau liền kề).

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

Phòng tiếp công dân Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa