• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định số 55/QĐ-STTTT ngày 31/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc phân công công chức tiếp công dân

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa