• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa