• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, ước tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2017

Chi tiết xem tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa