• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Tuyên truyền thực hiện Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Bạn chưa thiết lập cài đặt Module

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa