• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Bạn chưa thiết lập cài đặt Module

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa