• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Bạn chưa thiết lập cài đặt Module

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa