• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Tuyên truyền các món ăn, đặc sản Khánh Hòa được chọn vào Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2021 - 2022)

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Bạn chưa thiết lập cài đặt Module

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa