• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Hệ thống đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải CCHC tỉnh Khánh Hòa”

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa