• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa