• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định số 234/QĐ-STTTT ngày 03/11/2023 về việc công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2023

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa