• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định số 145/QĐ-STTTT ngày 20/9/2022 về việc công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa