• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Thông báo cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích của Sở Thông tin và Truyền thông

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa