• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019 do Bộ Nội vụ công bố

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa