• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

THÔNG TIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA

1. Người đứng đầu Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:

- Bà Nguyễn Thị Hoa, Chánh Văn phòng Sở

- Điện thoại liên hệ: 0258.3563531, 0983166394

2. Cấp phó của người đứng đầu Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:

- Ông Lại Quốc Đạt, Phó Chánh Văn phòng Sở

- Điện thoại liên hệ: 0258.3563531, 0944955779

3. Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:

- Bà Lưu Thị Kim Anh, Chuyên viên Văn phòng Sở.

- Điện thoại liên hệ: 0258.3563531, 0868350279.

4. Gửi nội dung, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính qua Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/guipakn.

Rất vui lòng được phục vụ Ông/Bà.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa