• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

THÔNG TIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA

1. Lãnh đạo Trung tâm:

- Ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Trung tâm: 0258.3881122, 0886021122;

- Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Giám đốc Trung tâm: 0258.3881122 (nối máy 188), 0886021122;

- Ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm: 0258.3881122, 0886021122;

2. Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông (Quầy giao dịch số 24):

- Bà Lưu Thị Kim Anh, Chuyên viên: 0258.3881122 (nối máy 124), 0868350279.

3. Gửi nội dung, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính qua Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/guipakn.

Rất vui lòng được phục vụ Ông/Bà.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Số 135 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa