• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
840/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện kế hoạch cắt giảm điện tháng 4 năm 2011 trong trường hợp Hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện 31/03/2011
09/2011/QĐ-BCT Quy định về việc quản , sử dụng chữ số, chứng thư số dịch vụ chứng thực chữ số của Bộ Công Thương 30/03/2011
433/QĐ-BTTTT Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 29/03/2011
433/QĐ-BTTTT Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 29/03/2011
11/CT-UBND Nghiêm cấm các hình thức xả thải, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản tại vùng vịnh Nha Trang 25/03/2011
20/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản hoạt động truyền hình trả tiền 24/03/2011
20/2011/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế quản hoạt động truyền hình trả tiền 24/03/2011
357/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 15/03/2011
689/BTTTT-VP Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ 14/03/2011
1040/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 10/03/2011
07/2011/TT-BTTTT Quy định chi tiết hướng dãn việc cấp phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình 01/03/2011
12/2011/QĐ-TTg Chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ 24/02/2011
3413/QĐ-UBND Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa 28/12/2010
23/2010/TT-BTTTT Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản , đầu ứng dụng công nghệ thông tin 15/10/2010
1755/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin truyền thông" 22/09/2010
2496/BTTTT-ƯDCNTT Sửa đổi giá trị trọng số BMT tại công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008 04/08/2010
02/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 Nghị định số 11/2009/-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 11/01/2010
24/2009/TT-BTTTT Ban hành chế độ báo cáo thống sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin truyền thông 23/07/2009
02/CT-BTTTT Chỉ thị tổ chức đón Tết đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu năm 2009 16/01/2009
3364/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn xác định giá trị phần mềm 17/10/2008

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa