• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định số 201/QĐ-STTTT ngày 06/10/2020 công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa