Số ký hiệu : 11/2020/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực : Viễn thông

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 14/05/2020