Số ký hiệu : 15/2019/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 05/12/2019