Số ký hiệu : 13/2020/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 03/07/2020