Số ký hiệu : 1246/QĐ-BTTTT

Trích yếu : Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm Họp trực tuyến (Phiên bản 1⋅0)

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 24/07/2020