Số ký hiệu : 16/2019/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 05/12/2019