Số ký hiệu : 08/2020/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Lĩnh vực : Viễn thông

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 13/04/2020