Số ký hiệu : 21/2019/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Lĩnh vực : Viễn thông

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 31/12/2019