Số ký hiệu : 13/2019/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 22/11/2019