Số ký hiệu : 04/2019/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 05/07/2019