Số ký hiệu : 2323/QĐ-BTTTT

Trích yếu : Quyết định ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 31/12/2019