Số ký hiệu : 15/2020/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”

Lĩnh vực : Viễn thông

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 09/07/2020