Số ký hiệu : 14/2019/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải"

Lĩnh vực : Viễn thông

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 22/11/2019