Số ký hiệu : 12/2020/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 29/05/2020