Số ký hiệu : 16/2020/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”

Lĩnh vực : Viễn thông

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 17/07/2020