www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 9/24/2017 11:42:21 PM]

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 71 đường 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258 3790245

- Email: pvhtt.kv@khanhhoa.gov.vn

1. Trưởng phòng: Ông Lê Văn Cường

Điện thoại: 0258 3790235

Di động: 0914.017233

Email: lvcuong@khanhhoa.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Cường

Điện thoại: 0258 3790554

Di động: 0914.732748

Email: pncuong@khanhhoa.gov.vn


[Đăng ngày 9/24/2017 4:49:49 PM]

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 999 Trần Quý Cáp, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258 3 844358 - 0258 3846085. Fax: 0258 3844359

- Email: pvhtt.nh@khanhhoa.gov.vn

1. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Hào

Điện thoại: 0258 3635234

Di động: 0903.552151

Email: nhhao.nh@khanhhoa.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Hưng

Điện thoại: 0258 3846085

Di động0935.478747

Email: nthung.nh@khanhhoa.gov.vn


[Đăng ngày 9/24/2017 4:42:21 PM]

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Khu liên cơ quan hành chính, đường Lê Duẩn, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258 3869236 - 0258 3509318

- Email: pvhtt.ks@khanhhoa.gov.vn

1. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phước Khiêm

Điện thoại: 0258 3869236

Di động: 0985.251347

Email: npkhiem@khanhhoa.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại: 0258 3509318

Di động: 0984.895199

Email: ntnguyet.ks@khanhhoa.gov.vn


[Đăng ngày 9/24/2017 4:42:21 PM]

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 149 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258 3850 373

- Email: pvhtt.dk@khanhhoa.gov.vn

Trưởng phòng: Bà Lê Thị Hồng Hạnh

Điện thoại: 0258 3751312

Di động: 0979.816636

Email: lthhanh.dk@khanhhoa.gov.vn[Đăng ngày 9/24/2017 5:51:34 AM]

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm

- Điện thoại: 0258 3983230

- Email: pvhtt.cl@khanhhoa.gov.vn

1. Trưởng phòng: Bà Mai Thị Thu Trang

Điện thoại: 0258 3983230

Email: mtttrang@khanhhoa.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Anh Vũ

Điện thoại: 0258 3983230

Di động: 0917.377.178

Email: navu@khanhhoa.gov.vn


hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.