Số ký hiệu : 35/2016/TT-BTTTT

Trích yếu : Quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Lĩnh vực : Bưu chính

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 26/12/2016