Số ký hiệu : 592/QĐ-UBND

Trích yếu : Về việc thành lập Đội Ứng cứu sự cố mạng máy tính tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 07/03/2017