Số ký hiệu : 22/2017/QĐ-UBND

Trích yếu : Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 27/11/2017