Số ký hiệu : 467/KH-STTTT

Trích yếu : Triển khai Bộ phần mềm một cửa tại các cơ quan thuộc phạm vi dự án Tin học hóa một số dịch vụ hành chính công trực tuyến Mức độ 3

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 25/04/2014