Số ký hiệu : 3639/QĐ-UBND

Trích yếu : Kế hoạch triển khai thi hành Luật An toàn giao thông tin mạng trên địa bàn tỉnh khánh Hòa

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 28/11/2016