Số ký hiệu : 02/2010/TT-BTTTT

Trích yếu : Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009

Lĩnh vực : Xuất bản

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 11/01/2010

Tên tập tinĐuổi mở rộngDowload
02/2010/TT-BTTTT.pdf Dowload