Số ký hiệu : 43 -KH/TU

Trích yếu : Kế hoạch tuyên truyền biển, hải đảo năm 2017

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 17/03/2017