Số ký hiệu : 162/KH-UBND

Trích yếu : Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 07/01/2020