Số ký hiệu : 2405/QĐ-STTTT

Trích yếu : Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 22/08/2018