Số ký hiệu : 234/HD-UBND

Trích yếu : Hướng dẫn khen thưởng thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu".

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 08/01/2018