Số ký hiệu : 11343/KH-UBND

Trích yếu : Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 29/11/2017