www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 4/25/2012 2:36:38 AM]
Xem nội dung chi tiết tại đây
[Đăng ngày 4/24/2012 2:34:21 AM]
Xem nội dung chi tiết tại đây
[Đăng ngày 3/28/2012 2:30:23 AM]
Trong 3 tháng đầu năm 2012, Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu UBND thành phố công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động...(Xem nội dung chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 3/5/2012 2:11:32 AM]
(Xem nội dung chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 2/6/2012 3:40:46 AM]

Trong tháng, chủ yếu tập trung tham mưu UBND thành phố công tác tác chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch “Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm thìn – 2012 (18/01/2012 – 04/02/2012)...(Xem nội dung chi tiết tại đây)hot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.