www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn

-
-

-

-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 4/24/2012 2:34:21 AM]
Xem nội dung chi tiết tại đây
[Đăng ngày 3/28/2012 2:30:23 AM]
Trong 3 tháng đầu năm 2012, Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu UBND thành phố công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động...(Xem nội dung chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 11/27/2009 9:30:20 AM]

Hướng dẫn các Xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng chống HIV / AIDS năm 2009. Tổ chức thành công lớp tập huấn sử dụng hộp thư điện tử và khai thác Internet tham dự trên 40 CBCC, bao gồm cán bộ VH-XH, văn phòng các xã, phường ngày 23/10/2009...( Xem nội dung chi tiết tại đây)


-
hot

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.